zamość

zalozeniamarker

Zamość

Gra o Zielony Zamość on-line

Do końca września każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Zamościa mogą zagrać o przyszłość miasta i zostać jego bohaterem. „Gra o Zielony Zamość” to przygotowana specjalnie dla Zamościa platforma, …

Czytaj więcej →

Założenia programu

Zamość, tak jak inne miasta, musi się adaptować do zmian klimatu, dlatego włączamy wszystkich we wspólne działania. 

Razem z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i samorządem, będziemy identyfikować i tworzyć najlepsze rozwiązania dla ekologicznych wyzwań Zamościa

„To bardzo ważne, by mieszkańcy angażowali się w różnorodne działania, a przez to czuli, że mają realny wpływ na środowisko, że zmieniają na lepsze swoje otoczenie. Program Miejskie Klimaty wyposaża uczestników i samorząd w wiedzę i narzędzia, które pomogą wypracować nowe rozwiązania i lepiej przygotować miasto na zmiany klimatu, których wszyscy od pewnego czasu doświadczamy”.
Andrzej Wnuk
Prezydent Zamościa

harmonogram marker

Harmonogram działań

Luty 27, 2019

I Etap

Tworzymy scenariusze klimatyczne dla miasta 

Podczas warsztatów razem z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, przedsiębiorcami i urzędnikami, będziemy przekładać światowe trendy na lokalny kontekst. Celem pierwszego etapu jest zarysowanie możliwych scenariuszy przyszłości miasta.

Posłuchaj o programie „Miejskie Klimaty” w Zamościu TUTAJ

Luty 27, 2019

Maj 27, 2019

II Etap

Gramy o miasto!

Mieszkańcy, organizacje pozarządowe, młodzież i urzędnicy wezmą udział w grze planszowej, której rozgrywki będą przeprowadzone w najczęściej odwiedzanych, kluczowych dla miasta miejscach – szkoły, parki, czy centra handlowe. Poznamy dzięki temu postawy i zachowannia ekologiczne mieszkańców dzięki czemu zaczniemy tworzyć potencjalne rozwiązania kluczowych problemów środowiskowych miasta.  

Maj 27, 2019

Lipiec/Sierpień/Wrzesień, 2019

Pomiędzy etapem II i III będziemy spotykać się z mieszkańcami na warsztatach praktycznych i spotkaniach edukacyjnych.

Lipiec/Sierpień/Wrzesień, 2019

Wrzesień/Październik 2019

III Etap

Gra on-line i warsztaty dla edukacji

Po raz pierwszy w konsultacjach z mieszkańcami wykorzystamy innowacyjne narzędzie – grę internetową. Ta nowoczesna platforma posłuży nam za bazę pod warsztaty dla zielonej edukacji Zamościa, które odbędą się w październiku. Podczas nich wypracujemy wraz z mieszkańcami rozwiązanie, które pomoże w budowaniu świadomości ekologicznej.

Wrzesień/Październik 2019

Inicjatorzy marker.

Partner i inicjator programu

Koordynator programu

Napisz do nas:

Bartłomiej Bolczyk,
Pracownia Miejska

b.bolczyk@pracowniamiejska.pl