zamość

zalozeniamarker

Zamość

„Gra o zielony Zamość” z Urzędem Miasta

Drugi etap programu „Miejskie Klimaty“ w Zamościu zakończył się spotkaniem z wiceprezydentami. Wcześniej jednak odbyła się ostatnia „Gra o Zielony Zamość” – tym razem z pracownikami Urzędu Miasta. …

Czytaj więcej →

Założenia programu

Zamość, tak jak inne miasta, musi się adaptować do zmian klimatu, dlatego włączamy wszystkich we wspólne działania. 

Razem z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i samorządem, będziemy identyfikować i tworzyć najlepsze rozwiązania dla ekologicznych wyzwań Zamościa

„To bardzo ważne, by mieszkańcy angażowali się w różnorodne działania, a przez to czuli, że mają realny wpływ na środowisko, że zmieniają na lepsze swoje otoczenie. Program Miejskie Klimaty wyposaża uczestników i samorząd w wiedzę i narzędzia, które pomogą wypracować nowe rozwiązania i lepiej przygotować miasto na zmiany klimatu, których wszyscy od pewnego czasu doświadczamy”.
Andrzej Wnuk
Prezydent Zamościa

harmonogram marker

Harmonogram działań

Luty 27, 2019

I Etap

Tworzymy scenariusze klimatyczne dla miasta 

Podczas warsztatów razem z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, przedsiębiorcami i urzędnikami, będziemy przekładać światowe trendy na lokalny kontekst. Celem pierwszego etapu jest zarysowanie możliwych scenariuszy przyszłości miasta.

 

Posłuchaj o programie „Miejskie Klimaty” w Zamościu TUTAJ

Luty 27, 2019

Maj 27, 2019

II Etap

Gramy o miasto!

Mieszkańcy, organizacje pozarządowe, młodzież i urzędnicy wezmą udział w grze planszowej, której rozgrywki będą przeprowadzone w najczęściej odwiedzanych, kluczowych dla miasta miejscach – szkoły, parki, czy centra handlowe. Poznamy dzięki temu postawy i zachowannia ekologiczne mieszkańców dzięki czemu zaczniemy tworzyć potencjalne rozwiązania kluczowych problemów środowiskowych miasta.  

Maj 27, 2019

Lipiec/Sierpień/Wrzesień, 2019

Pomiędzy etapem II i III będziemy spotykać się z mieszkańcami na warsztatach praktycznych i spotkaniach edukacyjnych.

Lipiec/Sierpień/Wrzesień, 2019

Październik 25, 2019

III Etap

Cała doba dla klimatu – hackathon

Przez 24-godziny uczestnicy programu przy wsparciu programistów będą tworzyć pilotażowe rozwiązania komunikacyjne i technologiczne dla miasta. Wszystko po to, by mieszkańcy wraz z urzędem lepiej przygotowywali się na zmiany klimatu.

Październik 25, 2019

Inicjatorzy marker.

Partner i inicjator programu

Koordynator programu

Napisz do nas:

Bartłomiej Bolczyk,
Pracownia Miejska

b.bolczyk@pracowniamiejska.pl