zamość

zalozeniamarker

Zamość

Podsumowanie programu „Miejskie Klimaty” w Zamościu

27 listopada, w Sali Consulatus zamojskiego Ratusza, odbyło się podsumowanie programu Fundacji Veolia Polska i Pracowni Miejskiej „Miejskie Klimaty”, objętego honorowym patronatem Prezydenta Andrzeja Wnuka. Nagrodzono najlepszych uczestników „Gry o Zielony Zamość …

Czytaj więcej →

Założenia programu

Zamość, tak jak inne miasta, musi się adaptować do zmian klimatu, dlatego włączamy wszystkich we wspólne działania. 

Razem z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i samorządem, będziemy identyfikować i tworzyć najlepsze rozwiązania dla ekologicznych wyzwań Zamościa

„To bardzo ważne, by mieszkańcy angażowali się w różnorodne działania, a przez to czuli, że mają realny wpływ na środowisko, że zmieniają na lepsze swoje otoczenie. Program Miejskie Klimaty wyposaża uczestników i samorząd w wiedzę i narzędzia,
które pomogą wypracować nowe rozwiązania i lepiej przygotować miasto na zmiany klimatu,
których wszyscy od pewnego czasu doświadczamy”.
Andrzej Wnuk
Prezydent Zamościa

harmonogram marker

Harmonogram działań

Luty 27, 2019

I Etap

Tworzymy scenariusze klimatyczne dla miasta 

Podczas warsztatów razem z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, przedsiębiorcami i urzędnikami, będziemy przekładać światowe trendy na lokalny kontekst. Celem pierwszego etapu jest zarysowanie możliwych scenariuszy przyszłości miasta.

Posłuchaj o programie „Miejskie Klimaty” w Zamościu TUTAJ

Luty 27, 2019

Maj 27, 2019

II Etap

Gramy o miasto!

Mieszkańcy, organizacje pozarządowe, młodzież i urzędnicy wezmą udział w grze planszowej, której rozgrywki będą przeprowadzone w najczęściej odwiedzanych, kluczowych dla miasta miejscach – szkoły, parki, czy centra handlowe. Poznamy dzięki temu postawy i zachowannia ekologiczne mieszkańców dzięki czemu zaczniemy tworzyć potencjalne rozwiązania kluczowych problemów środowiskowych miasta.  

Maj 27, 2019

Lipiec/Sierpień/Wrzesień, 2019

Pomiędzy etapem II i III będziemy spotykać się z mieszkańcami na warsztatach praktycznych i spotkaniach edukacyjnych.

Lipiec/Sierpień/Wrzesień, 2019

Wrzesień/Październik 2019

III Etap

Gra on-line i warsztaty dla edukacji

Po raz pierwszy w konsultacjach z mieszkańcami wykorzystamy innowacyjne narzędzie – grę internetową. Ta nowoczesna platforma posłuży nam za bazę pod warsztaty dla zielonej edukacji Zamościa, które odbędą się w październiku. Podczas nich wypracujemy wraz z mieszkańcami rozwiązanie, które pomoże w budowaniu świadomości ekologicznej.

Wrzesień/Październik 2019

Listopad 2019

Etap zamykający

Warsztaty podsumowujące program „Miejskie Klimaty”

Spośród najbardziej aktywnych uczestników programu wyłoniono „Zielonych Ambasadorów Zamościa”, których zadaniem będzie propagowanie idei programu pośród urzędników, organizacji pozarządowych oraz pozostałych mieszkańców. Podczas warsztatów podsumowujących program wypracowane zostały scenariusze zajęć, wykładów i spotkań, mające pobudzać lokalną społeczność do ekologicznych działań w mieście.

Pobierz raport „Miejskie Klimaty w Zamościu”

Listopad 2019

Inicjatorzy marker.

Partner i inicjator programu

Koordynator programu

Napisz do nas:

Bartłomiej Bolczyk,
Pracownia Miejska

b.bolczyk@pracowniamiejska.pl