zamość

zalozeniamarker

Założenia programu

Zamość, tak jak inne miasta, musi się adaptować do zmian klimatu, dlatego włączamy wszystkich we wspólne działania. 

Razem z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i samorządem, będziemy identyfikować i tworzyć najlepsze rozwiązania dla ekologicznych wyzwań Zamościa

„To bardzo ważne, by mieszkańcy angażowali się w różnorodne działania, a przez to czuli, że mają realny wpływ na środowisko, że zmieniają na lepsze swoje otoczenie. Program Miejskie Klimaty wyposaża uczestników i samorząd w wiedzę i narzędzia,
które pomogą wypracować nowe rozwiązania i lepiej przygotować miasto na zmiany klimatu,
których wszyscy od pewnego czasu doświadczamy”.
Andrzej Wnuk
Prezydent Zamościa

harmonogram marker

Harmonogram działań

Inicjatorzy marker.

Partner i inicjator programu

Koordynator programu

Napisz do nas:

Bartłomiej Bolczyk,
Pracownia Miejska

b.bolczyk@pracowniamiejska.pl