Scenariusze przyszłości dla Słupcy na rok 2040

Dzięki konsultacjom społecznych przeprowadzonych przez Pracownie Miejską w projekcie Miejskie Klimaty w Słupcy powstały cztery możliwe scenariusze, ukazujące kierunki, w którym miasto Słupca może zmierzać, aby stać się miastem przygotowanym na zmiany klimatu. Analiza odpowiedzi dostarczonych przez mieszkańców podczas warsztatów i wywiadów, pozwoliła na przygotowanie dwóch scenariuszy skrajnych, pozytywnego i negatywnego, oraz dwóch umiarkowanych. To od współpracy wszystkich grup mieszkańców, uczniów, NGOsów, urzędników, przedsiębiorców, itd. zależy, który ze scenariuszy się ziści.