Podsumowanie programu „Miejskie Klimaty” w Zamościu

27 listopada, w Sali Consulatus zamojskiego Ratusza, odbyło się podsumowanie programu Fundacji Veolia Polska i Pracowni Miejskiej „Miejskie Klimaty”, objętego honorowym patronatem Prezydenta Andrzeja Wnuka. Nagrodzono najlepszych uczestników „Gry o Zielony Zamość on-line” i przeprowadzono warsztaty Zielonych Ambasadorów Zamościa.

Warsztaty podsumowujące program otworzył wiceprezydent Piotr Zając, który sam także jako uczestnik brał udział w grze on-line Podczas spotkania poprzedzającego warsztaty Panu Wiceprezydentowi przekazany został raport prezentujący efekty niemal rocznej pracy koordynatorów „Miejskich Klimatów” z mieszkańcami.

Mieszkańcy Zamościa są bardzo aktywni, co pokazał program „Miejskie Klimaty”. Otrzymaliśmy dziś bardzo ciekawe materiały do analizy, oparte o opinie mieszkańców. Są tam rekomendacje i rozwiązania, z których przynajmniej część postaramy się wdrożyć. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w programie – mówił.

– Serdecznie gratuluję wszystkim zaangażowanym, a szczególnie tym wyróżnionym i nagrodzonym mieszkańcom Zamościa. Trzymamy kciuki za realizację wybranych pomysłów i rekomendacji.. zaangażowani w życie społeczne mieszkańcy, to ogromny kapitał miasta i tego kapitału Zamościowi szczerze gratuluję – powiedziała Agnieszka Kazimierska z Fundacji Veolia Polska.

Następnie wręczono dyplomy i nagrody. Najwięcej punktów w grze on-line zdobyła Liwia Prystupa, uczennica szkoły podstawowej numer 6. Wszyscy laureaci otrzymali tytuł Zielonych Ambasadorów Zamościa oraz nagrody finansowe – łącznie Grupa Veolia przeznaczyła na vouchery dla najlepszych 2600 złotych.

Zwieńczeniem podsumowania programu była część warsztatowa, podczas której uczestnicy podzielili się na grupy i wypracowywali scenariusz spotkania z mieszkańcami, w trakcie którego musieli przekonać uczestników do zachowań proekologicznych i dążenia do osiągnięcia statusu Zielonego Ambasadora Zamościa. Zespoły wykazały się ogromną kreatywnością i prześcigały się w pomysłach, dzięki czemu powstało 5 bardzo ciekawych propozycji. To co stanowi bezcenną wartość dodaną programu to współpraca różnych grupy, co idealnie zobrazował końcowy warsztat – podczas prezentacji scenariuszy swoje pomysły przedstawiali zarówno uczniowie z klas piątych i szóstych szkół podstawowych, jak i dorośli, pracownicy zamojskiego magistratu. Wszystkich ich połączył program „Miejskie Klimaty”, a także troska o przyszłość Zamościa i miłość do miasta.

Raport podsumowujący program
"Miejskie Klimaty" w Zamościu