Podsumowanie programu „Miejskie Klimaty” w Słupcy

2 grudnia, w Sali Narad Urzędu Miasta w Słupcy, odbyło się podsumowanie programu Fundacji Veolia Polska i Pracowni Miejskiej „Miejskie Klimaty”, objętego honorowym patronatem Burmistrza Michała Pyrzyka. Zaprezentowano wyniki programu, a uczestnikom spotkania rozdano raporty. 

Spotkanie podsumowujące otworzyła Agnieszka Kazimierska z Fundacji Veolia Polska. Opowiedziała o działaniach Fundacji na terenie całego kraju, a także odniosła się do raportu końcowego z programu. Nie ukrywała, że imponuje jej postawa mieszkańców, którzy ochoczo zaangażowali się w program.

– To, że państwo zdajecie sobie sprawę z tych problemów jakie stawiają przed nami zmiany klimatu, że jesteście ich świadomi, to już sprawia, że Słupca ma przewagę nad innymi miastami – mówiła.

Następnie głos zabrała Justyna Król z Pracowni Miejskiej, która zaprezentowała działania projektowe, które toczyły się na terenie Słupcy od maja, a na końcu przedstawiła rekomendacje dla miasta.

– Jestem bardzo ciekawa jak się do tego odniesiecie – zagaiła zebranych na sali, co wywołało długą i interesującą dyskusję o przyszłości Słupcy.

W dyskusji na temat działań wspierających ochronę środowiska oraz adaptację miasta do zmian klimatu głos zabierali radni, urzędnicy, mieszkańcy, a także młodzież szkolna. Na sali czuć było pozytywną energię i duży entuzjazm.

– To fantastyczny program, naprawdę świetna robota. Wnioski są bardzo ciekawe, pozostaje się zabrać za pracę i wcielić to w życie – mówiła radna Ewa Czaplińska.

– To ciekawy program, podobają mi się rekomendacje. Już wielokrotnie to powtarzałem w jego trakcie, więc powtórzę na końcu: najważniejsza jest edukacja. Od tego wszystko się zaczyna. Cieszę się, że w rekomendacjach znalazł się punkt o wykorzystaniu potencjału młodzieży –skomentował Mariusz Król, kierownik Referatu oświaty i rozwoju lokalnego.

Zebrana na sali słupecka młodzież ze szczególnym entuzjazmem przyjęła propozycję, by w oparciu o szkoły zbudować Miejskie Laboratoria Innowacji. Uczniowie szkoły podstawowej numer 3 przyznawali, że chętnie zaangażują się w budowanie przyszłości miasta, co ucieszyło wszystkich zebranych.

Raport podsumowujący program „Miejskie Klimaty” odebrał w imieniu burmistrza Pyrzyka jego zastępca, pan Jacek Szczap. Został on wręczony również pozostałym uczestnikom spotkania w Urzędzie Miasta.