MATERIAŁY DO POBRANIA

Zamość
Słupca

Co zadecyduje o ekologicznej przyszłości Zamościa?
Wyniki badań percepcji 

Obszary odporności miasta Zamość na zmiany klimatu
Wykres

Obszary odporności miasta Zamość na zmiany klimatu
Jak czytać wyniki?

Prezentacja otwierająca I warsztaty scenariuszowe w Zamościu
Megatrendy

Raport podsumowujący program "Miejskie Klimaty w Zamościu"
Raport

Napisz do nas:

Bartłomiej Bolczyk,
Pracownia Miejska

b.bolczyk@pracowniamiejska.pl