Co zadecyduje o ekologicznej przyszłości Słupcy?

Powoli dobiega końca nowatorski program ekologiczny Fundacji Veolia Polska i Pracowni Miejskiej „Miejskie Klimaty” realizowany we współpracy z Urzędem Miasta w Słupcy. W ramach programu przeprowadzone zostały liczne konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta. Dzięki ich zaangażowaniu powstały jedne z pierwszych w Polsce scenariusze przyszłości miasta w kontekście zmian klimatu.

Podczas kilkumiesięcznego programu “Miejskie Klimaty” razem z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i samorządem zidentyfikowaliśmy środowiskowe wyzwania dla miasta i możliwe odpowiedzi, a na ich podstawie powstały scenariusze przyszłości miasta (foresighty). Głównym tematem, który został poddany analizie w ramach programu było przygotowanie miasta do zmian klimatu i ich konsekwencji. Badania pokazują bowiem, że to, na ile miasta zaadaptują się do postępujących zmian może zaważyć na ich przyszłości i jakości życia ich mieszkańców.

Scenariusze przyszłości – cztery warianty

Przyszłość miasta zależy od wielu czynników. Dlatego też, zastanawiając się, co może czekać Słupcę w trzydziestoletniej perspektywie, stworzone zostały cztery różne scenariusze, które przedstawiają skrajne opcje rozwoju. Każdy z nich jest inny i opiera się na różnych światowych trendach, jak i na wynikach konsultacji społecznych i gier konsultacyjnych, które prowadziliśmy z mieszkańcami i mieszkankami Słupcy.

Scenariusze opowiadają o wizji miasta w 2040 roku, przede wszystkim w kontekście edukacji ekologicznej, jakości powietrza, adaptacji do zmian klimatu oraz współpracy między mieszkańcami, z uwzględnieniem światowych megatrendów, oddziałujących nie tylko na Słupcę.

Należy pamiętać, że nie są to ostateczne przepowiednie rozwoju miasta, a jedynie punkt wyjścia do dyskusji o tym, jak chcielibyśmy, aby Słupca się rozwijała. Dlatego w jednej parze scenariuszy sprawdzamy, jak mogłoby wyglądać miasto, jeśli nacisk zostałby położony na indywidualne potrzeby mieszkańców (Miasto dla mnie) lub jeśli mieszkańcy i urząd skupiliby się na współpracy, poświęcając tym samym część indywidualnych wygód (Miasto dla nas). W drugiej parze porównujemy kierunek rozwoju miasta skupionego na krótkoterminowych celach (Miasto na dziś) oraz takiego, które myśli długofalowo (Miasto jutra). Działania każdej organizacji, instytucji, każdego mieszkańca i każdej mieszkanki wpływają na to, w którym kierunku rozwijać się będzie miasto i jak odpowie na zbliżające się wyzwania klimatyczne. 

Foresighty środowiskowe Słupcy powstały przy współpracy z Urzędem Miasta w Słupcy. Jako pierwszy zapoznał się z nimi burmistrz miasta, Michał Pyrzyk.

Ze scenariuszami możecie zapoznać się TUTAJ