Dbamy o klimat Twojego Miasta

Raporty podsumowujące program "Miejskie Klimaty"

Czym jest program "miejskie klimaty"?

O zmianach klimatu jest na świecie coraz głośniej – nie bez powodu. Wpływają one nie tylko na to, jak nam się żyje, ale wręcz jak długo żyjemy. Zanieczyszczenie powietrza, przegrzewanie miast czy ekstremalne zjawiska pogodowe – wszystko to są konsekwencje zmian klimatu, które odczuwalne są lokalnie,  w naszych miastach. Aby przygotować miasto na możliwe efekty zmian, niezbędna jest współpraca wielu podmiotów i zaangażowanie mieszkańców w sprawy środowiskowe. W tym celu właśnie stworzyliśmy program Miejskie Klimaty”.

Głównym założeniem programu jest rozwojowa współpraca między mieszkańcami a samorządem – w celu wypracowania jak największej ilości rozwiązań dla lokalnych problemów związanych ze środowiskiem.

NASZE lokalizacje

Poznaj pierwsze miasta, które w nowatorski sposób wspólnie
z mieszkańcami troszczą się o środowisko

Zamość to średnie miasto w województwie lubelskim, zamieszkiwane przez ponad 64 tysiące mieszkańców. Nazywany jest często „perłą renesansu” lub „Padwą północy”, a jego starówka została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To zachwycające miasto stanowi dla województwa lubelskiego niewyczerpane źródło wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

Program “Miejskie Klimaty” w Zamościu realizowany jest w ścisłej współpracy z Urzędem Miasta Zamość. Zakłada on rozwijanie relacji między samorządem a mieszkańcami w kwestii lokalnego przeciwdziałania zmianom klimatu.

Inicjatorem programu “Miejskie Klimaty” jest Fundacja Veolia Polska, która koncentruje się na wzmacnianiu współpracy międzysektorowej, wspieraniu projektów dedykowanych społecznościom lokalnym i poprawie jakości ich życia w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Koordynatorem programu “Miejskie Klimaty” jest Pracownia Miejska, która specjalizuje się w prognozowaniu przyszłości miast poprzez aktywne włączanie mieszkańców i biznesu w tworzenie scenariuszy rozwoju miast oraz projektowanie innowacyjnych rozwiązań.

Współczesne Miasto Słupca jest siedzibą gminy miejskiej Słupca. Miasto leży na Równinie Wrzesińskiej, w centralnej części Powiatu Słupeckiego oraz północno-wschodniej części Województwa Wielkopolskiego. Słupca jest położona 70 km na wschód od Poznania, 40 km na południe od Gniezna, 30 km na zachód od Konina oraz 80 km na północ od Kalisza. Tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie słupeckiej starówki oraz w północno-wschodniej części miasta nad Jeziorem Słupeckim stanowią największe walory przyrodniczo–krajobrazowe Słupcy.

Program “Miejskie Klimaty” w Słupcy realizowany jest w ścisłej współpracy z Urzędem Miasta Słupca. Zakłada on rozwijanie relacji między samorządem a mieszkańcami w kwestii lokalnego przeciwdziałania zmianom klimatu.

Inicjatorem programu “Miejskie Klimaty” jest Fundacja Veolia Polska, która koncentruje się na wzmacnianiu współpracy międzysektorowej, wspieraniu projektów dedykowanych społecznościom lokalnym i poprawie jakości ich życia w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Koordynatorem programu “Miejskie Klimaty” jest Pracownia Miejska, która specjalizuje się w prognozowaniu przyszłości miast poprzez aktywne włączanie mieszkańców i biznesu w tworzenie scenariuszy rozwoju miast oraz projektowanie innowacyjnych rozwiązań.

Inicjator programu “Miejskie Klimaty” 

Koordynator programu “Miejskie Klimaty”

Program "Miejskie Klimaty" wspiera realizację

Napisz do nas:

Bartłomiej Bolczyk,
Pracownia Miejska

b.bolczyk@pracowniamiejska.pl